O mně Moje politické priority Středočeský kraj Oblastní politika Pomozte dětem/ Hopsa hejsa do Brandejsa Mensa Kontakty
HLAVNÍ ČLÁNKY

 Články a rozhovory
 Projevy a vystoupení
 Usnesení a prohlášení
 Tištěná média
 Rozhlas a televize
 Akce v regionu
 Brandýs n.L.-St.Boleslav
 Archiv
 Různé


 videogalerie
 facebook

 RSS kanál
 poslat e-mail
 zasílat novinky:
 
DOPORUČUJI

 ODS
 ODS Praha-východ
 Hopsa hejsa do Brandejsa
 Pomozte dětem
 Milan Cabrnoch
 Jan Vidím
 Veronika Vrecionová
 Virtually
 Poslanecká sněmovna
 Senát
 Modrý tým


Moje politické priority

Petr Tluchoř, 10.01.2005

Moje politické priority:

 

Vzhledem k tomu, že již řadu let působím jako předseda poslaneckého klubu ODS, je mojí politickou prioritou prosazování všech zákonů, se kterými ODS prostřednictvím svých koaličních vlád do parlamentu přichází.

 

Osobně, pokud to čas dovolí, se zaměřuji na několik oblastí, které považuji za důležité pro chod státu nebo které jsou naopak opomíjeny a větší pozornost si zaslouží. Těmito oblastmi jsou: reforma zdravotnictví a reforma důchodového systému, legislativní otázky fungování současných médií, financování kultury a zvýšení efektivity chodu neziskového sektoru.

 

Jsem přesvědčen o potřebě reformních kroků ve zdravotním systému, které však musejí být uskutečňovány citlivě a uváženě. Za zásadní považuji stanovení standardů péče, které musí být pacientovi garantovány z veřejného zdravotního pojištění. Od něj se pak může odvíjet stanovení nadstandardu, za který si pacient připlácí a který je podmínkou pro to, aby do zdravotnictví plynulo více finančních prostředků nutných pro další inovace a zlepšování služeb, které česká zdravotnická zařízení pacientům poskytují. Prosazuji zdravotnictví nezadlužené, efektivní a průhledné, v němž jsou jasně nastavena pravidla a v němž není místo pro úplatky a korupci.

 

Velmi podporuji posílení postavení pacienta ve zdravotním systému, jeho právo na informace a samostatné rozhodování. Důležitým nástrojem pro efektivní fungování zdravotnictví může být rozvíjející se elektronické zdravotnictví, eHealth, které usnadňuje přenos informací a ve výsledku přispívá ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb a zamezuje zbytečným duplicitám v léčbě.

 

V mediální oblasti a související legislativě kladu důraz na to, aby finance z veřejné kasy byly vynakládány účelně a absolutně transparentně. Jsem si vědom toho, že technologický rozvoj umožní také plně liberalizované prostředí elektronických médií. Nedotknutelnost svobody projevu ale musí jít podle mého názoru vždy ruku v ruce se zodpovědností za vyřčené slovo.

 

Svobodné občanské aktivity považuji za přirozenou součást naší demokracie a vážím si práce neziskových organizací, které často s malými zdroji dokážou poskytovat služby potřebným na mnohem vyšší úrovni, než by dokázal samotný stát. Bohužel neziskový sektor v České republice je nepřehledný a toky veřejných prostředků, které do něj míří, neprůhledné. Proto podporuji vznik zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který otevře dveře k daňovým výhodám i dotacím jen těm organizacím, které se budou chovat transparentně, otevřeně a budou informovat o svých aktivitách.

 

Plně souhlasím s doplněním státního průběžného systému financování důchodů o nové prvky, jako je důchodové připojištění, investice a spoření. Podporuji diskuzi o reformě důchodového systému napříč politickým spektrem. Je úkolem politiků, aby uměli předvídat dopředu a činili včas a zodpovědně i nepříjemná a na veřejnosti nepopulární opatření.

copyright © 2005 Petr Tluchoř