O mně Moje politické priority Středočeský kraj Oblastní politika Pomozte dětem/ Hopsa hejsa do Brandejsa Mensa Kontakty
HLAVNÍ ČLÁNKY

 Články a rozhovory
 Projevy a vystoupení
 Usnesení a prohlášení
 Tištěná média
 Rozhlas a televize
 Akce v regionu
 Brandýs n.L.-St.Boleslav
 Archiv
 Různé


 videogalerie
 facebook

 RSS kanál
 poslat e-mail
 zasílat novinky:
 
DOPORUČUJI

 ODS
 ODS Praha-východ
 Hopsa hejsa do Brandejsa
 Pomozte dětem
 Milan Cabrnoch
 Jan Vidím
 Veronika Vrecionová
 Virtually
 Poslanecká sněmovna
 Senát
 Modrý tým


Petr Tluchoř hostem nedělní Partie

Hana Dvořáková, 10.09.2012

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor: Dobrý den. Určitě to není první krize, kterou vláda Petra Nečase prochází. Tentokrát ale premiérovi vznikla přímo pod rukama v řadách jeho vlastní strany. Je za odporem šestice nespokojených poslanců opravdu jenom boj o daně? A jaké šance na budoucnost má současný kabinet? Nejen o tom dnes budou diskutovat předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Dobrý den přeji a děkuji za pozvání.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A jeden z oné šestice poslanců Petr Tluchoř. Dobrý den, vítejte na Prima Family.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Dobrý den vám i posluchačům.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pane Tluchoři, média včera zveřejnila jakési požadavky, které jsou připisovány té šestici poslanců, jejíž jste součástí. Pokud jsem i tomu dobře porozuměl, tak vlastně jediné, co teď požadujete, je, aby ty změny platily pouze rok.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
To, co zveřejnila média, si vytvořila média. My jsme říkali, že od začátku nebudeme stavět žádné bariéry, že chceme o těch věcech a nechceme říkat žádné apriorní požadavky předem, ale až při těch jednáních. Já jsem odpovídal například na otázku toho jednoho roku tak, že je nepochybně ten parametr času jedním z těch parametrů, o kterém se dá jednat, ale to, že nám vadí růst daní jako takový, že nám vadí milionářská dávka, že nám vadí všechny ty opatření nebo některá ta opatření, která tam jsou, je prostě evidentní.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A to není tedy bariéry tím, že říkáte, co všechno vám vadí, což jsou zhruba asi tři čtvrtiny toho balíku, který byl ve sněmovně tedy?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ano. Není to bariéra, protože jsme připraveni o všech těch variantách se, o všech těch variantách se bavit, a podle mě hlavně a důležité je, aby tato vláda, tato země měla ještě šanci zavést nějaké opravdové skutečné reformy, ty první 2 roky se bohužel v tomto směru do jisté míry promrhali a nastavit takové reformy, aby se výdajová stránka, tedy mandatorní výdaje, aby se snížila a tím do budoucnosti neumožňovala nebo naopak umožnila nezabředávat do hlubokých, hlubokých schodků a stále nezvyšovat daně, to je to, o co bychom hodně stáli.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To mi tedy, pane poslanče, Občanské demokratické strany řekněte, co jste v Občanské demokratické straně ty 2 roky prováděli, když jste promrhali 2 roky na reformě, jak teď říkáte?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
No, samozřejmě jsme se snažili ty věci prosadit, například v programovém prohlášení vlády, tam ještě ty reformy se podařilo vtělit, nicméně jejich naplnění, zejména v oblasti zdravotní, sociální a důchodové se jaksi nezdařilo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A za to může TOP 09, která tedy ty resorty spravuje, nebo co se to stalo?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Za to může samozřejmě primárně TOP 09. Nicméně bez toho, aby jim to někdo umožnil, tedy předseda vlády, by to jistě se nestalo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Když se vrátím k jedné z těch věcí, kterou jsme, kterou jsme začínali, a to je to časové hledisko, jestli ty změny případně budou platit pouze rok. Vy jste říkal, že to je jedna z variant, které vám připadají možné?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Tak mě připadá možné, pokud by se zároveň ukázalo, že tato vláda má ještě chuť a sílu provádět ony systémové reformy, to znamená, že by další rozpočty od toho roku 2014 mohly být sestavovány s jinou výchozí situací s přijatými reformami, tak si dovedu představit, že by ta debata o tom jednoročním období mohla být jednodušší, než pokud jsme v situaci, kde každý rok buďto budeme muset hodně silně škrtat na výdajích, propad do stomiliardových deficitů, anebo neustále zvyšovat daně, tak pokud by taková varianta byla, že toto nebude nutné, tak nepochybně bude jednodušší debata o tom období.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vy jste, když jste zdůvodňoval, proč se vám nelíbí ten zákon nebo ten balík, který jste pomáhal ve sněmovně zamáznout, tak jste říkal, že je v přímém rozporu se zájmy země. Není stejně tak v rozporu se zájmy země neustále měnit daňový systém, k čemuž vlastně i tady těmi požadavky přispíváte?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Tak daňový systém existuje, je schválen, a neocitáme se v žádném vakuu, v případě, že nebyl schválen tento, tento balík. Je to jedna z mála věcí, která se v uplynulém období podařila, podařilo se jednak zavést, a to už v období vlády Mirka Topolánka, zavést jednu sazbě daně z příjmu, to tímto bouráme, tím, tou milionářskou daní, to je podle mě velká chyba, podařilo se v uplynulém roce s našimi koaličními partnery tehdy ještě domluvit jednu sazbu daně z přidané hodnoty, tehdy ve výši 17,5 procenta. A to opět tímto bouráme, protože já nevěřím, pokud na 3 roky schválíme ještě nějaké období, kdy budou sazby dvě, takže se k tomu ještě někdo někdy vrátí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pane Kováčiku, než se pustíme do těch detailů nebo do těch jednotlivostí, které teď pochválil Petr Tluchoř, k té výchozí otázce, není větší problém to, že se daňové sazby, způsob výpočtu daňových základů a podobně, neustále mění, spíš než to, jaká je konkrétně sazba, jestli je procento plus, procent minus?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Obojí je problém, pane redaktore, problém je ten, že když se ta vláda chová tak, jak se chová, to znamená, řeší většinou svoje vnitřní problémy nebo svých koaličních stran a mezikoaliční nebo vnitrokoaličních vztahů, tak nemá čas potom ty záležitosti dobře promyslet. A když podvazuje ekonomiku svými nesmyslnými opatřením, tak potom vlastně se celé to, celé to, celý ten systém hroutí dál. Lidé ztrácejí důvěru, přestávají nakupovat, někteří už zdaleka ani na to nemají a dostáváme se do, dostává se ta republika do bludné spirály, a to je působením vlády Petra Nečase prostě evidentní. Krize stíhá krizi. A skutečně není čas na to, aby se diskutovalo mezi s sebou, alespoň smysluplně v koalici, natož pak aby se diskutovalo s opozicí, aby ta opatření, která se přijímají, byla taky, řekněme, měla dlouhodobější charakter, aby to bylo širší dohoda, aby se nestalo, že my musíme říkat například, že druhý pilíř důchodového systému, jakmile na to budeme mít trošku větší vliv, navrhneme zrušit, protože je to nesmyslné a další a další věci. Postrádám tu komunikaci nejen uvnitř ODS, jak je patrné, ale i ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Klidně můžete postrádat, a to předpokládám, že vás to tolik trápí ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
I mezi koalicí a opozicí. Ale víte co, pan kolega Tluchoř přece mluvil před prázdninami nebo na začátku prázdnin v tom smyslu, že tyto daně nepodpoří, ale že teda je, bych řekl, loajální vůči své straně, tam to varování zaznělo úplně jasně, podle mého soudu měli být dávno domluvený, nekomunikovali, to je důsledek toho teď ta další krize.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pane Tluchoři, co se u vás změnilo v tom loajálním postoji, protože když se ten balíček schvaloval ve sněmovně poprvé, tak jste pro ně hlasoval, byť asi, jak teď připomněl i Pavel Kováčik, s nějakým sebezapřením, a teď najednou vás ta loajalita opustila, co je ta změna, co je ten impuls k tomu takhle vystoupit.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Mě rozhodně neopustila loajalita, řekl bych skoro naopak, jednak chci vyvrátit jeden mýtus, vy jste říkal, já jsem pro balíček hlasoval třikrát a až napočtvrté nikoliv, to je nepravda, já v prvním čtení jsem se hlasování nezúčastnil. Čili jsme nehlasoval ani o zamítnutí, ani o vrácení k přepracování, poprvé jsem o něm tedy regulérně hlasoval až ve třetím čtení a tam jsem k tomu řekl svůj názor, a svá varování, jak na klubu a žádost, já jsem na klubu žádal o vrácení toho zákona do druhého čtení tak, abychom během prázdnin mohli ty změny přijmout tak, aby bez problémů bylo možné rozpočet na konci roku udělat. Nechodil až ve chvíli, kdy ale poslanecký klub se rozhodl k závaznému hlasování, proti čemuž jsem také hlasoval, tak pak nezbylo nic jiného, než ty výhrady, které zaznívaly na klubu, opakovaně a dlouhodobě půl roku říci veřejně a na plénu Poslanecké sněmovny ve třetím čtení. Poté celé léto jsem se snažil poctivě se ptát členů ODS, i dalších lidí, ale omlouvám se zejména členům ODS, o tom, kde je ta hranice mezi loajalitou vůči programu občanských demokratů, který prostě jasně říká, že nebudeme zvyšovat daně, který jasně říká, že nebudeme trestat úspěšné, který jasně říká řadu dalších věcí, které ten balíček jednoznačně popírá. A na jedné straně loajalitu vůči programu a značce ODS, a na druhé straně vůči personální loajalitě, vůči šéfovi té strany, to rozhodování vůbec nebylo jednoduché, jsou ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, vzhledem k tomu, že známe ten výsledek, jak jste se rozhodl, tak tím chcete říct, že z vašich diskusí se členskou základnou Občanské demokratické strany, zjednodušeně řečeno, vyplynulo, že Petr Nečas se vykašlal na program ODS a razí jinou politiku a že vy, jako jednotliví poslanci, byste se spíš měli přiklonit k zásadám Občanské demokratické strany než k premiérovi?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ano, já jsem za to léto, opravdu říkám, mluvil jsem s desítkami a stovkami lidí, jsem nenašel téměř nikoho, kdo by řekl - hlasujte pro tento daňový balíček.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Když to posloucháte, pane Kováčiku, tak pro vás jako vnějšího pozorovatele z hlediska Občanské demokratické strany, jsou ty argumenty šestice vzbouřených, v uvozovkách, vzbouřených poslanců přesvědčivé, věříte jim, že ta motivace je v tomhle ideologicky čistá, že jim nejde o nic jiného?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Já se snažím vždycky přemýšlet, jak bych se zachoval já v podobném případě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak vy jste velmi jednotná strana, což vám určitě všichni závidí.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Myslím si, i když ten problém u nás nebyl, není a věřím ani nebude, že bychom praktickou politikou příliš překračovali nebo vůbec překračovali zásadní východiska našeho programu. Ale kdyby se tak stalo, tak přece byli jsme zvoleni pod nějakým programem, díky tomu programu nás lidé zvolili, ne díky našim modrým očím, a tomu programu po celé to volební období zůstat věrni, to je moje stanovisko.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže si myslíte, že ta šestice poslanců má pravdu, je to ideologický problém, nikoliv personální.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Já nevidím do střev ODS, do toho vnitřku, možná před kongresem, možná si potřebují vyřídit nějaké dřívější účty, já bych se tomu nedivil, protože pan premiér se ne vždy choval z mého pohledu vůči svým vlastním lidem úplně fér, možná to bylo úplně fér, ale já jsem to viděl, že to nebylo někdy úplně fér, je před kongresem, možná tam mají nějakého, nějaké v rukávu eso, které bude lepším přece jenom předsedou ODS a premiérem, možná už je to přestalo bavit, že s nimi premiér nemluví, to ale já nemůžu do toho mluvit, jim dovnitř, to je jejich problém, jejich věc, ale bohužel rukojmím té situace je v podstatě celá společnost, teď nemluvím o tom, že celá vláda, celá sněmovna, celá politická scéna, ostatně i vy novináři a v podstatě i celá společnost, to rozkolísání té důvěry, již tak dost nízké důvěry ve vládnutí je ještě horší.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak ono je to koneckonců věc, která se vám jako opoziční strana asi hodí ne, pokud se jedna z vládních stran začne drolit, teď jednotliví členové začnou vystupovat proti tomu, co vláda dělá.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Já si nemyslím, že čím je hůře, tím je lépe. Přece jenom jsme byli zvoleni, jestli jsme v koalici nebo v opozici pro to, abychom pracovali pro, jak se říká, pro národ, pro vlast a pro občany. A pokud se zabýváme něčím jiným, vnitřními spory, vnitřními problémy, tak to není úplně to primární, co bychom měli dělat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Na druhou stranu, jak to teď popisujete, vyplývá, že si v KSČM myslíte, že nynější koalice nějakým způsobem, to, co teď sledujeme, překoná, bude pokračovat, protože pokud byste v tom viděl nějaký záblesk konce vlády a dejme tomu předčasných voleb, asi to bude interpretovat jinak.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Já byl, pane redaktore, první, který v médiích, respektive na tiskové konferenci před mnoha kamerami a mikrofony při první krizi, která byla při příležitosti rozpadu koaliční strany, tehdy Věcí veřejných, prohlásil, že nejčastějším řešením jsou předčasné volby. A teď si to myslím ještě víc.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A myslíte si to, jako vidíte, že by k nim směřovala nějaká cesta?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Tato vláda, tato vláda, vláda Petra Nečase neprospívá této zemi, a to jsem velmi jemný a velmi slušný, a myslím si, že těch cest je několik, mluví se o rozpuštění, dohodě o rozpuštění Poslanecké sněmovny, je tam to spojení té důvěry nebo hlasování o důvěře ve spojení právě s tím daňovým zákonem, já si myslím, že to jsou dvě nejpravděpodobnější cesty, které by k tomu k předčasným volbám mohly vést. Je to nejčistší možná cesta, jestli vláda Petra Nečase zmítá na vnitřními spory mezi koaličními stranami i uvnitř některých stran vládních koalic, ODS není první, první byly Věci veřejné přece, není schopna dále efektivně vládnout, škodí této zemi, tak ať jde od toho.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To říkáte vy, že škodí. Já myslím, že Petr Nečas si to třeba nemyslí, že by škodil?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Tak jistě, ono si to nemyslí, my si to myslíme, no, a tak rozdejme znovu karty.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ani já si nemyslím, že tato vláda škodí této zemi a také nevidím žádný důvod, aby tato vláda končila. Já považuji za hloupé a chybné rozhodnutí spojovat hlasování o důvěře nebo myšlenku důvěry této vládě s tímto ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Ale by to vaše, rozhodnutí vašeho premiéra.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ano, ano, já jsem přesvědčen, že tady hlasujeme o jednom špatném zákonu, který opravdu, ale opravdu v našich očích již překročil tu pověstnou bariéru, kdy se dá ještě pohnout ten názor a hlasovat pro něj a my to prostě nemůžeme udělat. A ta loajalita vůči tomu programu a té značce je u mě velmi, velmi silná a široká a já prostě takto popřít program ODS, za který jsem opakovaně kandidoval, prostě nemohu. A nevidím žádný důvod, aby kvůli tomu padala vláda. Aby premiér říkal příliš silná slova, on si na to trochu zvykl za poslední rok, že když se ozval jakýkoliv opačný názor, jakýkoliv hlas, tak začal vyhrožovat pádem vlády a předčasný volby. Já ani pro pád vlády, ani pro předčasné volby nevidím žádný důvod. Stačí jen, když tato vláda nebo vláda postavená na nějakém podobném půdorysu, pokud začala opravdu chystat systémové reformy, pokud by se pustila ještě do podle mě nutné závěrečné fáze privatizace, kdy by se nastavily parametry tak, abychom stále a stále nepadali do stomiliardových schodků, kdybychom udělali reformy v oblasti zdravotnictví, důchodové a sociální, to jsou klíčové věci, bez kterých se nemůžeme pohnout a každý rok budeme stát před otázkou, o kolik budeme zvedat daně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A teď, abychom rozuměli tomu, co vlastně navrhujete, nebo co očekáváte, tak vláda v pátek, pokud se nepletu, znova schválila identický balík daňových změn, který do měsíce zhruba půjde do Poslanecké sněmovny, vy říkáte, chceme o něm jednat, ale podstatné je něco dalšího, to jako čekáte, že teď za ten měsíc vláda odschvaluje reformu sociálního systému, zdravotnického systému a podobně tak, abyste mohli hlasovat pro ten balík, který považujete za špatný?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Kdy jindy, kdy jindy, máme za sebou 2 roky vládnutí této, možná vlastně už skoro 2,5 nebo 2 a čtvrt, kdy jindy než teď toto budeme schvalovat, v posledních měsících před volbami? Nebo budeme čekat dalších X-let, až se k tomu budeme moc vrátit? Já jsem přesvědčen, že teď je ta správná doba minimálně během toho podzimu přijít alespoň s nějakými věcnými záměry zákonů, aby na jaře mohly být tyto zákony schváleny a od roku 2014 mohly být použity pro přípravu státního rozpočtu tak, abychom se nehandrkovali, jestli 15 miliard je na 115 nebo ze 115 na 130, ale aby se opravdu ta výdajová stránka na mandatorních výdajích, protože jinde se to neudělá, já souhlasím s tím a oceňuji, že tato vláda udělala poměrně zajímavé, zajímavé úsporné opatření, zajímá úsporná opatření na jednotlivých ministerstvech, to nikdo nezpochybňuje. Ale prostě v rozpočtu, který je, pokud je rozpočet ministerstva v rozměru 6 miliard nebo 16 miliard, tak na tom se prostě těch 100 miliard ušetřit nedá. Ty hlavní výdaje jsou ty mandatorní a ty jsou v oblasti, v sociálních věcí, důchodů a zdravotnictví, nic jiného, žádné geniální řešení nenajdeme, pokud nechceme zvyšovat daně, tak jako levice. A bohužel, bohužel tato vláda touto cestou momentálně jde.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ano, já teď rozumím, že tomu, co jste říkal, asi bude minimálně pravicová část společnosti tleskat a říkat - konečně to někdo pojmenoval. Já se snažím pochopit, za jakých okolností případně budete hlasovat znovu pro ten balík, který Petr Nečas bude předkládat, jestli znamená, to znamená, že vám takhle dá nějaký papír a řekne - pane Tluchoři, tady je harmonogram, teď konečně začínáme pracovat na těch reformách, jdeme do toho. A vy řeknete - pane premiére, vaše slovo platí, to víme všichni, a tudíž jdeme do toho, odhlasuji vám to.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
To bylo trošku zlé.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Já jenom se snažím pochopit, co vlastně ...

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ten harmonogram bych samozřejmě ocenil. Já, my jsme jednoznačně garantovali, že v prvním čtení, které proběhne na schůzi od 18. září, nebudeme hlasovat pro zamítnutí toho zákona, byť je poslán v té chybné hloupé podobě, jako byl, jak byl zamítnut poprvé a žádná změna názoru na něj tedy není možná. Nicméně pokud říkáme, že chceme udělat nějaké změny ve druhém a třetím čtení, tak by bylo pokrytecké teď hlasovat proti tomu zákonu v prvním čtení. Zároveň jsme potvrdili, že budeme hlasovat pro zkrácení lhůty na projednávání toho zákona na 30 dnů tak, abychom nenarušili lhůty a aby bylo možné přijmout státní rozpočet, aby bylo možné do konce roku všechno tohle to zvládnout. Čili i z toho je snad vidět, že nám opravdu jde o věc, o to, aby se tato země pohnula kupředu, ale zároveň nechceme, abychom ano, teď to vyšlo náhodou těsně před volby, ale abychom před volbami popřeli celý svůj voličský program, řada našich kandidátů, kteří chodí na to náměstí, mají ve svých programech nízké daně, snižování výdajů na státních, na chod státu, tedy malý levný stát, no, v tom zákoně děláme pravý opak.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vedle toho, pane Tluchoři, předpokládám, že řada vašich kandidátů, pokud jde na nějaký mítink, tak slibuje, že bude vládnout 4 roky, pokud se tedy dostane k moci a že to bude stabilní vláda, nevím, jestli současně jako ODS nevysíláte signál, který maličko zpochybňuje i tady ten slib.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já v tom nevidím žádný rozpor nebo žádný problém, já jsem přesvědčen, že ODS byla vždy ekonomickým lídrem České republiky, ekonomickým lídrem koalice a já jsem přesvědčen, že tak musí zůstat. Zároveň druhé slovo, které je pro ODS klíčové, je svoboda. Pokud svobodné vyjadřování názorů vede na druhé straně pouze k vulgaritám a křiku, tak to nepovažuji za správné a pokud se ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, pan premiér je na vás vulgární a křičí na vás?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Tak zvyšování hlasu se děje velmi často, o tom, že, já to nechci opakovat, ale, ale dočetl jsem někde cosi o ekonomické debilitě, myslím si, že racionální věcná debata bez zvyšování hlasů, bez výhrůžek a musím tedy říct také bez nějakého, nějakého nálepkování a snahy očernit osobně ty, kteří pronášejí kritické názory bez toho, že by někdo vůbec hájil to, o čem se bavíme, tu věc, tak nepovažuji také za správné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A tohle všechno se teď v poslaneckém klubu Občanské demokratické strany děje?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Tak to se děje i na stránkách novin. Já jsme tento týden žádal pana premiéra prostřednictvím novin tedy nebo prostřednictvím prohlášení, aby se jasně distancoval od éstébáckých praktik, očerňování a tahání a nesmyslných vazeb typu vyšetřování IZIPu, tedy snahy ovlivnit vyšetřování IZIPu, je to absolutní fantas magorie, a já prostě chci slyšet, ať pan premiér řekne, jestli ho někdo s něčím takovým žádal o jakési ovlivnění, vůbec si to nedovedu představit. A ať takovou možnost odmítne a ať jasně odmítne podobné praktiky.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Čili vás to urazilo, když premiér přišel s touhle, s touhle myšlenkou, že byste ...

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
I vy říkáte, že s ní přišel pan premiér, já jsem tedy neslyšel, že s ní pan premiér přišel, ale pokud se někde říká, že nějaký takový požadavek vůči panu premiérovi byl, no, tak já bych očekával a stále očekávám, že takovou věc razantně odmítne, protože žádný takový požadavek nezněl a nemohl zaznít, je to prostě naprostý nesmysl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Teď mluvíte za sebe jako Petra Tluchoře, nebo i za další poslance ODS, kteří jsou ve Správní radě VZP?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Tak já mluvím určitě za sebe. Každý vám nepochybně řekne sám něco, svůj názor, ale pokud vím, tak tyhle ty, tyhle ty spekulace a praktiky nás urazili, myslím téměř všechny.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A dovedete si představit, že se přes tyhle osobní pocity ukřivděnosti a určitý způsob komunikace, který asi máte teď v ODS nastavený, předneste a budete schopni fungovat další rok a půl?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Nepochybně, nepochybně jsme profesionálové. Já myslím, že jsem dal dostatečně najevo v uplynulém roce a půl, kdy jsem loajálně mlčel a loajálně hlasoval pro všechny vládní návrhy, byť jsem některé z nich považoval za, jemně řečeno, velmi problematické. Já mám pocit, že jsme hodně nastoupili cestu hledání popularity, která ale nepřichází. Já, my jsme vždycky prosazovali nepřímou volbu, například, nepřímou volbu prezidenta. Já jsem byl přesvědčen, že u toho máme zůstat, nicméně abych, pokud máme zachovat alespoň zdání jednoty, tak jsem vždy pro všechny ty vládní návrhy loajálně hlasoval, akorát prostě v jednu chvíli ano, musí přijít někdo, i třeba proti většinovému názoru, pokud je přesvědčen, že se jedná o správnou věc, dobrou věc, která do budoucna se té straně a té zemi vyplatí tak, aby šel i proti tomu většinovému názoru.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže nakonec tedy je pravděpodobné, pokud tvrdíte, že tento poslanecký klub bude pokračovat, že budete hlasovat pro ten špatný zákon s drobnými kosmetickými úpravami, který premiér tak hloupě spojil s požadavkem na vyslovení důvěry nebo s otázkou důvěry své vládě, přestože pokud si myslíte, že ten zákon je špatný, tak se sám pohybujete za hranicí ekonomické rebelity, abych tak zhruba popsal způsob, jak teď v ODS to máte?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ne, ne, ne, já, samozřejmě jste to trochu zkarikoval, já nevím, co jsou kosmetické úpravy. Já chci, aby se ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak jestliže, jestliže ministr financí říká, že si nedovede představit velké, velké změny, tak je otázka, co se tam asi tak může pohnout, aby to skously zbývající dvě strany.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Proto, protože nám opravdu jde o to, nebo, abych nemluvil za ostatní, mně opravdu jde o to, abychom ty změny udělali, abychom zároveň se dostali k nastartování nějakých opravdových reforem, abychom udělali nějaké změny, nějaké kroky pozitivním směrem, tak já nebudu předem říkat takové věty, jako říká ministr financí nebo předseda vlády, i když musím zase na druhou stranu ocenit, že alespoň už přišli s tím, že ty změny jsou možné, byť nastavují nějaké mantinely. Já ty mantinely nastavovat nechci, protože mým cílem je, abychom se dohodli, abychom se dohodli, ty změny přijali a jestli říkáte kosmetické, neskometické, já samozřejmě nechci kosmetické, ale pokud premiér řekne, že žádné změny, pokud žádné změny v DPH nebudou, říká premiér, a pokud já tedy řeknu, bez změn DPH to nepůjde, tak se nemusíme scházet, a je to uzavřený příběh, ale já takovouhle bariéru nastavovat nechci, chci si sednout k jednacímu stolu a chci najít řešení, které ten balík posune alespoň z části k programu ODS a k programovému prohlášení vlády. Zároveň se stále bavíme především o té příjmové stránce, tenhle ten balík je o příjmové stránce, já si také myslím, že byť chápu, že ty systémové změny letos neuděláme, ale prostor na výdajích nepochybně stále je. Prostor na výdajích nepochybně stále je. A já jsem si jist, že nemusíme zvyšovat daně, buď vůbec, anebo ne tolik, abychom, abychom prostě v době ekonomické krize ekonomiku nebrzdili.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Nevím, proč mě napadlo při těch předposledních větách to přísloví o nažraném vlku a celé koze. No, prostě aby se vlk nažral a koza zůstala celá, tak mi to připadá trošku jako i komické, ale ne od pana kolegy, pan kolega, pan kolega se postavil k něčemu, co já v principu považuji nebo ten postup v principu považuji vzhledem k volebnímu programu za pochopitelný, ale já se musím vrátit k tomu, abych přeložil ten prostor, který zbývá k těm úsporám, jak tam bylo řečeno, jsou to ty mandatorní výdaje, oni tomu diváci nemusejí úplně rozumět, tak je to jasné úplně, nulové daně, to znamená nulové důchody, to znamená plné hrazení zdravotnictví, plné hrazení školství, když by to ad absurdum bylo dovedeno, to je, to je jakoby, tam ten prostor je využit pro ty úspory, ty mandatorní výdaje, čili výdaje na důchody, na zdravotnictví, na školství, je to úplně ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, ať to neshazujeme, pane Kováčiku, do důsledku, dotažený postoj KSČM by byla stoprocentní daň a všechno rozděluje stát, když budete práci ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Ne, ne, ne, v žádném případě, já si myslím, že se lze dohodnout na tom, že daně by měly být takové, jako jsou všude okolo v okolních státech, tím by neměly firmy cukání někam utíkat, kde by měly snadnější prostor, a myslím si, že by stejně, tak jako je v okolních státech, mělo být i to všechno ostatní. Ten prostor by tím pádem byl stabilní, ale víte co, vždyť už se ubralo těm důchodcům docela dost, a zase ty náklady toho všeho, té reformy a navíc ještě krize, která tady pořád ještě trvá ve fázi recese, zatímco náš hlavní partner Německo pomalu, ale přece jenom roste, tak tady je nějaký problém v tom, tak asi zřejmě se ta sekera těch úspor zaťala příliš hluboko, ta sekera těch škrtů byla příliš ostrá, nebo já nevím, nedokážu si to úplně vysvětlit, proč, když celou dobu se nám vysvětluje a občanům také, že naše ekonomika je úzce navázána na německou, když bude německá, bude padat i naše, když bude růst německá, poroste i naše, no, německá roste a naše pořád padá téměř volným pádem. A navíc do toho jde tahle ta vláda s těmito opatřeními, která podvazují to poslední, co ještě zbývá, když pominu export, a to je domácí spotřeba, a čísla, statistická čísla, která vycházejí o vývoji domácí spotřeby, jsou velmi alarmující, můžete zvyšovat daně z přidané hodnoty, čili nepřímou daň, která, kterou platí ten poslední spotřebitel, ten koncový spotřebitel, můžete ji zvyšovat donekonečna, ale prostě ji nevyberete, protože ti lidé méně nakupují, protože mají menší příjmy, anebo se bojí budoucnosti.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ono to byla odpověď Pavla Kováčika na to, co jste říkal v úvodu debaty, že vláda pod vedením ODS je úspěšná, daří se jí reformovat, jestliže ten efekt je tedy opakovaný hospodářský propad, tak je otázka, jak moc se jí to daří tedy?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já jsem říkal, že chybí ty zásadní systémové reformy, já znovu opakuji, myslím, že spokojenost s tím, že se jí daří dělat úspory na jednotlivých ministerstvech, je evidentní, nicméně ty zásadní systémové změny, ano, tady se nepochybně s panem kolegou Kováčikem určitě neshodneme, já si myslím, že ty systémové změny se mohou odehrát pouze v těch velkých balících, a to je sociální oblast, zdravotnictví a důchody. Jinde se ty změny odehrát opravdu nemohou. A pokud ministr Heger za celou reformu nedává jakýsi nadstandard v hodnotě zhruba 20 milionů korun ročně, tak se musím tedy velmi smát.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jenom mě, jenom mě opravte, jestli se pletu, ale já se domnívám, že zdravotní pojištění jde mimo státní rozpočet, takže tak úplně ten schodek tedy neřeší.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Jsou to veřejné rozpočty a momentálně například právě ten systém toho zdravotního pojištění je poměrně ve velkém problému, protože, protože jsme zaplatili nějakou částku za Děkujeme, odcházíme, žádné změny poté nenastaly, na té, na té výdajové stránce pro jednotlivé pojišťovny prostor se žádný neobjevil a ty rozpočty těch zdravotních pojišťoven se ocitají ve velkých problémech.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Na tohle by vám spousta lidí odpověděla, že jsme v rámci zdravotnictví něco zaplatili taky za elektronické zdravotní knížky IZP, pod kterými jsou spolupodepsáni vaši spolustraníci, a není to úplně synonymum efektivně nakládaných peněz?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já s vámi souhlasím, ale musí nepochybně, já tenhle problém nějak nebagatelizuji, a je potřeba všechno řádně prošetřit, k tomu já, k tomu já nemám co říct, také na pokyn, na pokyn ministra zdravotnictví a předsedy vlády jsem loajálně, stejně jako ostatní napříč spektrem ve správní radě VZP hlasoval pro ukončení tohoto projektu.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Tam je ještě jeden problém, aby to bylo úplně celé. A to je zase výsledek, pardon, vlády Mirka Topolánka, ale i této vlády, která opakovaně zamítá zrušení stropů pojistného na zdravotním pojištění, odvodu tedy pojistného, protože tam je přece to zastropování pro ty, pro ty nejvyšší příjmové kategorie, stejné je to i u důchodového systému. My to opakovaně navrhujeme a opakovaně se nám z vlády po projednání dostává - běžte s tím do háje. Myslím si, že to je taky pár miliard, které by v tom systému toho zdravotního pojištěni pomohli řešit ten problém, ty propady nejen s výběrem, nejen s tím, že vláda dlouho odmítá zvýšit pojištění, platby za státního pojištěnce.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To by znamenalo naopak větší schodek státního rozpočtu, celkem logicky.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Ne, ne, ne, to jako, když už by tohle nebylo, tak ale, prosím vás pěkně, jestliže je to v problému, tak se dívejme, ale i v tom rozpočtu, i v tom zdravotním pojištění se dívejme také na příjmovou stránku, podpora té příjmové stránky není jenom v tom, že někde něco ušetříme, ale holt musíme víc koukat na to, že nejen Německo, nejen Evropská unie by měla být naším partnerem, ale ztuha se prosazuje, řekněme, této vládní garnitury se ztuha prosazuje přístup i k jiným trhům, kde všichni ostatní, všechny ostatní země úspěšně a vesele obchodují. A prostory, které byly tradičně české nebo československé, jsou tak vyplněny našimi konkurenty naprosto zbytečně, to je ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Prostě chcete říct, že vláda rezignuje na nějakou zahraniční politiku ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Vláda rezignuje na budoucí rozvoj nebo budoucí zvyšování příjmové stránky rozpočtu, budoucí rozvoj ekonomiky, budoucí rozvoj toho, co je hlavní, a to je zahraniční obchod, nemůžeme přece spoléhat jenom na ty tradiční západoevropské země, které jako, dobře, no, Německo roste, my klesáme, možná kdybychom lépe už obchodovali s Čínou, s Vietnamem, s Kazachstánem nebo s kýmkoliv z této oblasti, Brazílií.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
S Čínou obchodujeme hodně, jenom tedy dovážíme, místo abychom vyváželi.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
No, právě, lépe, říkám, lépe obchodovali.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Tady já jenom chci říct, já jaksi toto nesdílím, tento názor, já si myslím, že naopak pan ministr Kuba se snaží řadu i uzavřených dveří otvírat a že to je sice běh na delší trať, ale že ta snaha tam nepochybně existuje. Já jenom tak jako v nadsázce, tak jako pan předseda Kováčik před tím se snažil překládat mé mandatorní výdaje, nebo úspory mandatorních výdajích, tak já si dovolím říct, že přeložit tu jeho větu o posílení příjmové stránky těch rozpočtů, tak to je právě to zvyšování daní. A ano, takhle bych tomu rozuměl ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Ano, přímých daní, přímých daní.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Takhle bych tomu rozuměl, prostě to je přístup, levicový přístup KSČM a ČSSD, ODS vždy měla přístup opačný a ukázalo se v minulém volebním období, že je správný, když se, když se snížily daně za vlády Mirka Topolánka daně právnických osob, tak, tak výběr se výrazně zvýšil, čili ta politika zvyšování daní prostě je neúspěšná a v době ekonomické krize tato levicová politika je také, řekl bych, skoro smrtící, pokud ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Přestože ji dělá vaše vlády tedy.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Vyčerpaný, vyčerpaný liberálně konzervativní model téměř v celém světě zplodil tuto obrovskou krizi, co ještě více chceme jako důkaz, že je potřeba to dělat jinak.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak možná nějaký /nesrozumitelné/ by vám odpověděl, co zplodily jiné modely v minulém století a taky by to nemuselo znít úplně hezky.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Ale ty byly, ty byly ekonomicky úspěšné, musím říci, protože když v roce 89 byl převrat, tak československá ekonomika měla zadlužení vůči vnějšku plus minus nula, to co nám ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
/Nesrozumitelné/ investic, pane Kováčiku ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
A vnitřní zadlužení z hlediska investic, když vezmu potom to privatizační šílenství, tak jako zas až tak veliké taky nebylo, protože fabriky se rozprodaly, rozkradly, místy rozdaly, a co tady zůstalo poté době, no, tak jako to neseme do dneška, že se příliš hluboko zaťala ta sekera těch změn za každou cenu, že na troskách toho starého se ale zapomnělo budovat to nové, anebo se nechtělo možná budovat to nové.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
To já samozřejmě tak nevidím, to ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Divil bych se, kdybyste to, pane kolego, tak viděl.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ten, ten vnitřní dluh byl ukrutný a myslím si, že do dneška jsme se z něj ještě nevzpamatovali.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Pardon, on se přesunul jenom do kapes lidí, těch průměrných obyčejných příjmově průměrných obyčejných lidí, nic víc, nic míň.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já si naopak myslím, že teď je správná doba na to, aby, možná ve větším klidu a možná máme nastaveny nějak nějaké, nějaké právní prostředí a podobně jinak než před těmi 20 lety, tak já myslím, že ale je také na čase, aby, aby se politici začali bavit o tom, jestli opravdu stát má vařit pivo, jestli stát má opravdu vyrábět ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Mimochodem úspěšně.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Jestli má opravdu stát vyrábět radiátory, jestli má stát provozovat vlaky, to si myslím, že je zcela na místě taková debata, a já, moje odpověď by zněla rovnou, že ne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Co tedy, já se omlouvám, že se pořád vracím k té samé otázce, ale co jste tedy v posledních, v tomhle případě 6 let dělali, jestliže ODS je od roku 2006 hlavní vládní stranou, s výjimkou půlleté přestávky nebo rok a půlleté přestávky Jana Fischera, co jste tedy dělali, že jste tuhle diskusi nedokončili?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Diskusi jsme nedokončili, ale myslím si, že tohle to je další fáze, která může probíhat, to u té, u té privatizace podle mě to není tak, že by bylo něco zanedbáno, jenom si myslím, že je chvíle na to o tom začít mluvit, co se týče těch daní, tak jsme je dělali výrazně. Jak již jsem říkal, jednu sazbu daně z příjmu jsme zavedli za vlády Mirka Topolánka, jednu sazbu daně z přidané hodnoty jsme zavedli loni, tedy ne v účinnosti, ale v platném zákoně, prostě pokud nebude schválen tento daňový balík a prodloužení dvou sazeb, tak není žádná nestabilita, je schválena jedna sazba DPH.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pojďme si přeložit, že to ovšem znamená za jinak stejných podmínek to, že potraviny a většina základního zboží zdraží zhruba o 3,5 procenta.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Naopak, ano, potraviny ano, potraviny ano, ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Léky ano, doprava ano, ještě více ...

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Doprava už ne. Všechno ostatní, všechno ostatní je už dneska v základní sazbě DPH, tedy tam naopak dojde k poklesu té sazby, a to znamená k poklesu cen toho zboží a přiznejme si, že ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Budou třeba levnější auta, což senioři určitě ocení.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Nejen auta, zdraží potraviny, ale za to nám zlevní lokomotiva.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ale to je, to je starý vtip, bohužel občas ho teď používá někdo, to je pravda.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Přemýšlím, kolik seniorů se teď směje, tedy tady tomu starému vtipu.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ale protože to není otázka zlevňování lokomotiv, podívejte se do zákona o dani z přidané hodnoty, ale téměř veškeré zboží spotřební, spotřební zboží veškeré, ale všechny vstupy do ekonomiky, to znamená, všechny energie jsou daněny základní sazbou DPH, čili například se zlevní energie, elektřina, plyn, to bude levnější.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
To bych se tady vsadil, že ne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak můžete se i vsadit, řekněte, řekněte o co, než přejdeme k dalšímu tématu tedy.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já se ze zásady nesázím.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pane Tluchoři, ještě jedna věc, Pavel Kováčik mluvil o tom, že z pohledu KSČM v tuhle chvíli nejčistším řešením jsou předčasné volby, vy jste říkal, že tenhle směr úplně nevidíte, nicméně pro tu variantu, že by Petr Nečas nebo nynější koalice, nynější vláda myslím, řekla, žádný prostor ke změnám není, prostě to na sílu protlačíme tak, jak jsme to předložili, spojíme s tím otázku důvěry, vláda by v tom případě dostala váš hlas, nedostala.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Tak já nevěřím, že se ... i poslední, nevěřím, že by se tak stalo, a i poslední vyjádření snad alespoň trochu otevírají ten prostor a já doufám, že si už všichni uvědomují, že, že prostě není správné, jak říkáte, úplně na sílu všechno protlačovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Zeptám se jinak. Popisoval jste tady celkem vyhrocenou situaci v poslaneckém klubu Občanské demokratické strany, popisoval jste tady výsledek svých letních hovorů s členskou základnou, váš osobní názor má být Petr Nečas dál premiérem za Občanskou demokratickou stranu, že to, že skončí vláda s nějakým premiérem, neznamená, že končí koalice a nemůže pokračovat dál.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já nevidím žádný důvod k tomu, aby to téma bylo na stole, my máme na stole jeden špatný zákon, jeden špatný balík, který zvyšuje daně podle mě chybně, dusí ekonomiku, tak hlasujeme o tom zákoně. Podsouvání všech dalších, všech dalších quasi důvodů já nepovažuji za správné a nechci ta témata otvírat další.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To nevadí, já jsem to, to téma jsem otevřel já, to nemusíte otevírat vy, já se ptám na to, jestli premiér, o kterém tvrdíte, že na vás zvyšuje hlas a používá neslušné výrazy, je prostě ten, o kom si myslíte, že má být premiér.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Je to předseda ODS a předseda této vlády, která dostala důvěru a já nechci hlasovat pro nedůvěru té vlády, nevidím k tomu žádný důvod, nevidím důvod k vyhrožování pádem té vlády, my hlasujeme o špatném zákonu a pokud ta vláda udělá nějaké změny, nějaké změny jak v tom balíku, tak vyjádří nějaké odhodlání, pokračovat nebo začít v některých částech opravdu systémové reformy, tak já budu první, který toto bude podporovat, protože bych považoval za velmi nešťastné, abychom promrhali těch 118 hlasů na začátku, dneska už ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Už jste na /nesrozumitelné/, tuším, plus minus šest.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ale prostě je tady, voliči, voliči rozhodli nějakým způsobem, rozhodli tak, že, aspoň já si to tak překládám, že nechtějí jít cestou variant a řešení socialistických a komunistických, ale chtějí odvrátit tu dluhovou past, chtějí aby se ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Já nechci shazovat otázky, kolik voličů si ještě říká, že to bylo dobré rozhodnutí před těmi 2 roky tedy.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ale jsou, proto také bývá zvykem ty základní systémové změny dělat na začátku volebního období ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Což jste prošvihli, jak jste říkal tedy.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Což se bohužel nepodařilo, ale pořád neházím flintu do žita, já si myslím, že ten závazek vůči voličům a vůči tomu programu, za který jsme kandidovali, prostě existuje a máme, máme ty 4 roky dovést do konce.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Abych rozuměl té odpovědi na tu moji otázku, takže říkáte, že v ODS se nevede diskuse o tom, že by v jejím čele měl být někdo jiný, než Petr Nečas?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Teď už mluvíte o dvou tématech, před tím jste mluvil o předsedovi vlády, teď mluvíte o předsedovi strany, debatu o tom, kdo bude předseda ODS, s dovolením si ponecháme na kongres nebo dovnitř ODS, nevidím nejmenší důvod, abych při vší úctě k vám i k panu předsedovi takovou debatu vedl s vámi tady v televizním studiu, co se týče předsedy vlády, tam já jsem přesvědčen, že tahle vláda, pokud udělá ty kroky, o kterých mluvím, tak by neměla mít žádný problém dotáhnout volební období tak, jak je.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vy mi podsouváte, že otevírám debatu a pokud se nepletu, tak v rozhovoru pro Týden jste vy sám mluvil o tom, že by se do čela ODS mohl vrátit Václav Klaus, což asi nějakým způsobem odráží to, že o tom tématu uvažujete, pokud byste si říkal, super, teď máme Petra Nečase, je to báječný předseda, tak přece nepotřebujete otevírat tohle téma?

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Byl to rozhovor pro Právo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pardon.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ale to je jedno. Já jenom možná, že se někde něco také objevilo jinde, já tomu rozumím, prostě reagoval jsem na nějakou otázku a ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A od té doby jste řekl, že už by se ta diskuse vést neměla tedy.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ale já myslím, že hlavně, hlavně prostě není správné ty, ta témata spojovat, pokud dnešním tématem je debata o dani z přidané hodnoty a o dalších daních, tak já jsem tady připraven bavit se o tomto tématu, to bezprostředně, bezprostředně s kongresem rozhodně nesouvisí. To, že v politice vždycky ty věci všechny spolu souvisí, je pravda, ale bezprostředně rozhodně ta vazba tam neexistuje.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak já se na to ptám i proto, že vaši koaliční partneři, když vezmu nejvýraznější postavy TOP 09 Miroslava Kalouska Karla Schwarzenberga, o té vaší rebelii mluví jako o vnitrostranické záležitosti, tudíž spíš v něčem personálním, než že by Miroslav Kalousek přímo říkal - nebudu skákat tady na tu debatu o daních, když to přeci o daních není.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Nebude skákat na tu debatu, protože to je neobhajitelné, to, jak ten balíček připravil.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To je lišácká odpověď.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Je to neobhajitelné, proto se setkáváme s různými útoky hledání zástupných problémů, kde komu nám o co jde, protože ze strany autorů ano, především asi Miroslava Kalouska, je to, ten návrh neobhajitelný, protože je ekonomicky nesmyslný, ničemu neprospěje a navíc bude neúspěšný, jak se ukázalo už při zvednutí daní v minulém roce.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
S tím paradoxně asi budete souhlasit i vy tedy?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Mě napadla v tom srovnání, že teda ti voliči takhle rozhodli, chvilka, kterou jsem zažil včera na setkání levice pod Kunětickou horou, kde mě oslovil jeden člověk a říká, víte, já jsme antikomunista, pravičák, volič pravicový, ale budu volit komunisty, protože tohle, co je tady, to už musí jít pryč. On to tedy řekl poněkud ostřeji, ale to se v televizi nedá. Takže já bych už tak moc nesázel na tu minulost, která se, kde se lidé přesvědčili nejen u ODS, ale u voličů TOP 09, je to velmi patrné i na preferencích u voličů Věcí veřejných, je to ještě patrnější na preferencích, že volbu těchto stran udělali špatně, i z těchto důvodů vycházím při tom, když říkám, předčasné volby jsou čisté řešení, smýšlení je občanů je teď už daleko jiné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
S čímž vy nesouhlasíte.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Hosty nedělní Partie jsou Petr Tluchoř a Pavel Kováčik. Teď budeme mluvit o církevních restitucích. Vyrovnání státu s církvemi, na které čekají už přes 20 let, se opět zadrhlo, o zákoně vráceném Senátem měli poslanci hlasovat minulý týden, nakonec ho ale vláda musela stáhnout. Nejmenší koaliční partner, strana LIDEM, si postavil hlavu, dokud prý nebude schválen daňový balíček, nepodpoří církevní restituce. Pane Kováčiku, komunisté mluví o církevních restitucích jako o krádeži století, to myslíte vážně?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Tak někteří z nás to takhle nazývají, ale když to vezmu úplně racionálně, tak řeknu, pokud není jasný seznam, pokud není, ne jenom slovní, ale doopravdy jasná v zákoně záruka, že to nepůjde před rok 48, a někteří kolegové z ODS se dokonce dali slyšet, že by nejradši, aby to šlo ještě před Josefa II., takže já mám důvod se obávat, tak my prostě nebudeme podporovat vůbec nic z toho. A mám pocit, že je třeba, aby se znovu nastavila debata vůbec o tom, jestli je třeba, jestli je třeba v tomto rozsahu nebo v jiném rozsahu, a ten zákon udělat prostě jinak, ten návrh udělat prostě jinak, když to vydrželo 20 let, vydrží to ještě rok, dva další. To za prvé. Za druhé ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ale tedy, pardon, abych k tomu rozuměl, komunisté tedy nezpochybňují, že by se ten majetek, který vaši jmenovci ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Co bylo ukradeno, musí být vráceno, se říká. A já tvrdím ano, ale vydá-li se něco neoprávněně, tak je to taky krádež, s vědomím darujícího i obdarovaného, tak je to úmyslná krádež, ne že někdo neúmyslně něco otočí, jak se říká, a toto nebezpečí prostě hrozí, pokud není jasně vymezený seznam s nezpochybnitelným, bych řekl, doložením, že to skutečně toho 25. února 48 té církvi skutečně fyzicky vlastnicky patřilo, když to řeknu úplně tak neobratně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak to bylo to za prvé. Za druhé tedy.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
No, a za druhé v situaci, kdy je víc než 80 procent občanů proti tomuto řešení, tak oni ten důvod mají přece taky takto smýšlet a myslím si, že tady máme naslouchat těm lidem, co si myslí a co chtějí, neříkám, že vždycky, to už je populismus, ale v tomto případě si myslím, že je to docela vážný stav. No, a za třetí je ještě, teď jsme se bavili o tom, jak ta ekonomika neroste, jak je třeba brát důchodcům a ve zdravotnictví více nechat lidi platit a školství skomírá, mnohdy teda docela tvrdě, my jsme navrhovali, abychom se bavili vůbec o financování školství, ani tato debata nebyla připuštěna jaksi před rozpočtem, jaké jsou úmysly. A my tady vydáme 57 miliard mirnich stirnix bych řekl, protože když není jasný seznam vymezený, na základě, prosím pěkně, to, jak to bylo prezentováno politické dohody, této politické reprezentace se zástupci, tuším, 17 církví a náboženských společností. Čili taky to není úplně jasné, taky to není, jak se moderně říká, úplně transparentní, tak pojďme se vrátit zpátky na začátek, pojďme diskutovat se širší podporou. Já tvrdím, že tento zákon projde. Ta většina se najde. Tento zákon projde koneckonců dřív nebo později, ale v okamžiku, kdy první věc budeme vydána, my se budeme ptát, každá jednotlivě, jestli byla vydána skutečně oprávněně v souladu s tím, že je nezpochybnitelně dokázáno, že toho 25. února patřilo církvi. Pakliže ne, tak budeme žádat revizi.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, jak to bude vypadat, to znamená, že KSČM teď bude sledovat, pokud ten zákon projde, jednotlivé přesuny a ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Jistě, protože my nemáme sílu, my nemáme sílu na to, abychom, abychom to přehlasovali, my máme sílu na to, že jsme občanům řekli - občané, kdo nesouhlasíte, pojďte podepsat petici, my máme za tři neděle nebo za čtyři neděle více než 20 tisíc podpisů na petici.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jasně a říkal jste, že ten zákon projde, tak co budete dělat tedy dál, říkal jste, budeme sledovat ty jednotlivé přesuny ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Budeme sledovat, jak se bude realizovat, budeme sledovat ta jednotlivá vydání a pokud budou v nesouladu, tak budeme hlasitě žádat revizi toho vydání ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To znamená, budete to napadat u soudu, nebo co budete dělat?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Třeba u soudu, nebo občané, vždyť nemusíme my jako politici všecko, občané, kteří to budou vidět, mohou požádat o přezkoumání ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A vy máte teda s KSČM nějaký seznam toho majetku, který z toho 25. ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Žádný seznam toho majetku, ale předpokládáme ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak na základě čeho to budete dělat?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Předpokládáme, že v okamžiku, kdy se začne majetek vydávat, že se veřejnost dozví, který majetek se vydal a proč.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
No, já nevím, jestli KSČM má nějaké po své předchůdkyni nějaký seznam majetku, který byl ukraden, možná by se to, kdybyste dali ten seznam vedle sebe, tak by možná to stálo za to. Já majetkové vyrovnání s církvemi podporuji, já si myslím, že k tomu kroku po těch 20 letech jsme ... je potřeba tedy vztahy s církvemi postavit na novou bázi, nezmiňuje se příliš často a já myslím, že to má zaznít, že to je prostě komplexní dohoda, která krom vydávání majetku zahrnuje taky postupný a výrazný útlum prostředků, které jdou ze státního rozpočtu na provoz těch církví, chcete-li odluka církve od státu, není to tam explicitně takto řečeno, ale já myslím, že to všichni, všichni vidí. Já si myslím, že prostě nemá do budoucna stát platit platy duchovních jednotlivých církví, já si myslím, že ty církve mají mít dostatek prostoru na to, aby se o své duchovní postarali sami, to je jeden z cílů toho zákona. Já netvrdím, že ten zákon je dokonalý, dovedu si představit, že by tam se některé věci, že by byly maličko jinak, ale to základní, základní princip já podporuji a ty věci, které bych měl ty výhrady, tak pro mě nejsou tak silné, abych pro ten návrh zákona nehlasoval. Čili já jsem přesvědčen, že k takovému kroku musíme přikročit, že je to, že je to správné a doufám, že se k němu vrátíme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Které ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Jde přece o majetek, pravice by měla být ještě daleko ostražitější, když jde o majetek a pravice mávnutím rukou, tady to máte, bez ohledu na to, jestli to skutečně patřilo nebo ne. Jako já si nemyslím, že bychom měli jen tak prostě teď tohle toto udělat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Čili tady máte podezření, že se bude vydávat spousta majetku, který ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Která de facto církvi nepatřil. Já si to myslím, já jsem o tom přesvědčen, ostatně není, ostatně není, není, v řadě případů není vyjasněno, jestli ta církev to skutečně vlastnila, podle toho jaksi dnešního pojetí, anebo jestli to vlastnil stát, potažmo tedy královské vlastnictví to nebylo a církev to neměla pouze ve správě s právem užívati výnosy. Ale to jsou věci, který je potřeba prodiskutovat, než se ten zákon dělá a ne udělat politickou dohodu, abychom to měli ze stolu, podle mého soudu je to velmi krátkozraké a neprozíravé.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jenom, když se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili v první polovině Partie, tak to, že neprošel ten daňový balík, využil jeden z vašich koaličních partnerů strana LIDEM k tomu, že řekla - my pro ty církevní restituce nebudeme hlasovat, dokud, dokud neprojdou úpravy daní, protože si myslíme, že by pak stát neměl peníze na vyplácení té renty snižované církvi. Jak vnímáte to, že jste takhle nahrál na odklad církevních restitucí.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já jsem, já jsem ničemu nenahrál, já jsem hlasoval podle svého svědomí o špatném zákonu a hlasoval jsem proti. Ten zákon prostě je špatný, navíc to samozřejmě může se našim oponentům docela i líbit, ale, ale ten zákon jde proti našim klíčovým voličským skupinám, proti živnostníkům, aktivním seniorům, aktivním lidem vůbec, zemědělcům, já si myslím, že ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Proto jsme hlasovali proti také my.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já si myslím, že je prostě chybná, chybná snaha tyto věci takto spojovat. My jsme prostě hlasovali o špatném zákoně. A ať si tady stoupne někdo a obhajuje ten zákon jako takový a nesnaží se tahat tisíce různých zástupných důvodů, já jsem přesvědčen, že kdyby místo křiku, očerňování, nadávek a hledání zástupných problémů nebo konspiračních teorií, kdyby někdo reálně si stoupnul nebo sednul ke stolu a začal počítat a hledat řešení, jak toto nereálné očekávání na té příjmové stránce, jak ji vyřešit, tak bychom mohli být daleko dál a nemuseli jsme se nijak dohadovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jak to souvisí s církevními restitucemi, já jsem se i teď trochu ztratil v té ...

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Vy jste se na to ptal. Já jsem říkal, že to nesouvisí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A vysvětlil ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Karolína Peake dala podmínku, vy jste se na ní ptal.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ještě, že vás mám. Takže Karolína Peake postupuje, postupuje iracionálně a je to tedy další z nestabilních prvků.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já nechci, já jsem řekl svůj pohled na zákon o církevních restitucích, rozumím tomu, že někdo může mít větší problém se zákonem, vyrovnání s církvemi, než na zvyšování daní, on se špatně orientuje, protože samozřejmě žádný volební program strany LIDEM neexistuje, tak se to špatně porovnává, ty jejich aktuální kroky s tím volebním programem, ale volební program ODS už existuje 20 let a tam to porovnání toho ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Tak předpokládám, že ho přepisujete ...

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Ano, průběžně ho přepisujeme, upravujeme. Autorem, autorem tohoto volebního programu, který byl letos, ale i myslím před těmi 6 lety, předcházejících voleb, je z velké části nebo byl z velké části Petr Nečas, a o to víc mě mrzí, že kroky a tento krok poslední, tedy zákon o zvyšování daní, je tak v příkrém rozporu s tím volebním programem.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pojďme vzít tedy ještě jednu věc, která sněmovnou prošla v minulém týdnu, o které bych se tedy rád zeptal, jak moc je v souladu s volebním programem Občanské demokratické strany. Vy tam máte někde budeme snižovat životní úroveň důchodcům tím, že snížíme vzorec valorizace penzí.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
My nemáme snížené životní úroveň důchodců, v jaké se to neděje, vláda Mirka Topolánka s Petrem Nečasem na pozici ministra práce a sociálních věcí zvýšila důchody poměrně výrazně nad rámec toho, co bylo v tom schématu, jak říkáte, poměrně bezprecedentní, zvyšovat je to správné, my jsme vždycky byli vůči našim seniorům velmi pozitivní a jsem přesvědčen, že to je skupina, o kterou je nutné se starat, o kterou je potřeba, o kterou je potřeba bojovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Načež skrouhnete valorizaci na třetinu a vy alespoň podle Českého rozhlasu řeknete, že to je nejrozumnější úsporné opatření ze všeho, co zatím vláda předložila.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Z toho, co tam bylo předloženo ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jo, takhle, takže s tím tak úplně nesouhlasíte, ale z toho, co tam bylo ...

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já s tím naprosto souhlasím, já jsem přesvědčen, že v této oblasti se ta úspora musí odehrát. Říkám to otevřeně. Já vím, že to není populární v dané chvíli, ale si myslím, že kromě popularity je také nutné držet nějaká pravidla.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Já si myslím, že to je něco neslýchaného, běžte se zeptat těch důchodců s těmi nejnižšími důchody, máte pravdu, zvýšili jste jim důchody o pětikačku řekněme, když to porovnám, ale zdražili jste jim potraviny, léky 30 korun, o 100 korun, o 200 korun, takže je to naprosto nesouměřitelné, zdražili jste jim energie, zdražili jste jim bydlení, postupem času, a ano, říkám vy, jako vaše vlády to udělaly, takže jako říkat, že bezprecedentně jste zvýšili důchody více než jste chtěli nebo očekávali v programu, mně připadá vůči těm lidem docela nefér, protože fakt je jeden, oni po odpracování, poctivém odpracování celého aktivního života teď mají obavy o to, jaká bude jejich nejbližší budoucnost. A mnohé ty rodiny seniorů se musí, jsou nuceni se každodenně se ptá, jestli si půjde koupit něco k jídlu nebo má zaplatit nájem, nebo má zaplatit léky, mnozí už pro ty léky ani nechodí díky těm doplatkům, takže jako senioři jsou nejpostiženější skupinou těch vašich reforem, hned vedle jsou rodiny s dětmi.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A přesto si myslíte, že to je rozumné a správné.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Já si myslím, že to bylo opatření nutné pro, pro tu konsolidaci těch veřejných rozpočtů prostě nezbytné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Přemýšlím, jestli vás nebudeme muset z televize Prima pustit zadním vchodem, tedy pokud vás to někdo poslouchá.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Tak já jsem, předpokládám, že mě někdo poslouchá, a já jsem pro ten zákon hlasoval a nijak to hlasování nezpochybňuji, ani se nebudu populisticky z toho vymlouvat, ano, tam jsem přesvědčen, že takové opatření bylo nutné a v té důchodové oblasti prostě musíme se nad tím zamyslet, průměrná doba dožití evidentně stoupá, doba, po kterou díky zdravotnictví ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ať neotevřeme další téma ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Ono se to zastaví, ono díky vašim reformám se to zastaví, ten vzestup průměrné doby dožití.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Pokud chceme, aby senioři dostávali důstojnou penzi, důstojný, důstojný příjem, aby měli, tak nepochybně, je-li nějaký balík peněz, tak to se trojčlenkou může vydělit a zjistíme, že pokud těch seniorů, kteří ten příjem budou mít, bude příliš mnoho, tak není možné, aby ten balík byl příliš velký, to snad se dá na základní škole.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Dá se to na základní škole, ale když se rozumě hospodaří, tak si myslím, že i na základní škole je pochopitelné to, že ten člověk si to za celý život zaplatil v odborech pojistného.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Taková byla nedělní Partie s Petrem Tluchořem a Pavlem Kováčikem. Děkuji, že jste přišli. Na shledanou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
Na shledanou, děkuji za pozvání.

Petr TLUCHOŘ, poslanec /ODS/
Na shledanou. Hezkou neděli přeji.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A já se na vás těším opět příští neděli v 11 hodin tady na Prima Family.další informace: http://play.iprima.cz/videoplayer/278834/all
copyright © 2005 Petr Tluchoř